Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Τι είναι ελεύθερος χρόνος;

Με τον όρο ελεύθερο χρόνο εννοούμε ότι έχουμε χρόνο για προσωπική μας ευχαρίστηση και
κάνουμε πράγματα που μας χαλαρώνουν και μας αρέσουν.
'Εντριτ Κ.
……………………………….
Ελεύθερος χρόνος είναι ένα κομμάτι από τη μέρα ελεύθερο.
Βίκυ Μπαμπ.
……………………………..
Ο ελεύθερος χρόνος είναι μια ελεύθερη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε
χωρίς τους γονείς μας.
Άρης Γκ.
...............................

Ελεύθερος χρόνος, απ' τις αγαπημένες λέξεις των παιδιών μα και των μεγάλων. Ο ελεύθερος χρόνος είναι ο χρόνος που έχουμε εκτός διαβάσματος, σχολείου, φροντιστηρίου. Είναι με άλλα λόγια ο χρόνος που έχουμε όταν παίζουμε.
Παναγιώτης Δ.
......................

Με τον όρο ελεύθερο χρόνο εννοούμε τη διασκέδαση, το παιχνίδι,τη χαρά, τη χαλάρωση.
Μαρία Παν.