Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΦΕ3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ- ΦΕ2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΦΕ1