Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Μήλα και καμήλα- Ηη- Γλώσσα Α`


Ρινόκερος και κόκορας- Ρρ- Γλώσσα Α`


Ένα ζιζάνιο στη ζύμη- Ζζ, Υυ- Γλώσσα Α`


Συννεφένια- Ξξ, Ψψ - Γλώσσα Α`


Οι δυο φίλοι (τραγούδι)- Γλώσσα Α`


Τάσος, το σαλιγκάρι- Σσ- Γλώσσα Α`


Χωρίς φως- Φφ - Γλώσσα Α`


Το γράμμα Εε


Το γράμμα Λλ


Το γράμμα Ββ


Το τραγούδι της αλφαβήτας


Το γράμμα Ιι


Το γράμμα Ωω


Το γράμμα Οο


Το γράμμα Ππ


Το γράμμα Ζζ


Το γράμμα Δδ


Το γράμμα Γγ


Το γράμμα Νν


Το γράμμα Κκ


Το γράμμα Ττ


Το γράμμα Αα