Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Φωτογραφία σχολείου

Μικρό αλλά με μεγάλη ιστορία!!! Κατασκευάστηκε το 1831, όταν κυβερνήτης στην Ελλάδα ήταν ο Καποδίστριας.
Βέβαια,σήμερα λειτουργεί ανακαινισμένο.
Το σχολείο μας συστεγάζεται με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Άργους.