Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Οι κανόνες μας

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια ατμόσφαιρα φιλική και ευχάριστη μέσα στη δικτυακή πύλη, εφαρμόζουμε ορισμένους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς, τους οποίους μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε επισκέπτης/χρήστης με την πρόσβασή του ή τη χρήση του ιστοχώρου αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους παρόντες κανόνες συμπεριφοράς στην τρέχουσα εκδοχή τους.
 Παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαιτούμενο χρόνο για να διαβάσετε τους κανόνες της δικτυακής πύλης.
Να αντιμετωπίζετε πάντοτε με σεβασμό και ευγένεια τα άλλα μέλη του ιστοχώρου.
Η εισαγωγή μηνυμάτων με ακατάλληλο περιεχόμενο μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή απαγόρευση της χρήσης του λογαριασμού του χρήστη καθώς και σε αφαίρεση των προσβλητικών μηνυμάτων.
Μηνύματα ή εικόνες με δυσφημιστικό, υβριστικό,παρενοχλητικό, άσεμνο,ή απειλητικό περιεχόμενο αποτελούν ακατάλληλο περιεχόμενο.
Τα άρθρα είναι προϊόν των μαθητών ή των δασκάλων. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αναφέρεται η πηγή.
Οι παρόντες κανόνες καλύπτουν τις πιο συνήθεις περιπτώσεις, όχι όμως και όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε πρόσθετες πολιτικές και είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να λάβουμε επιπλέον μέτρα για να αποφύγουμε τη χρήση παρακωλυτικού ή υβριστικού περιεχομένου στα περιεχόμενα του ιστοχώρου.
Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε το περιεχόμενο του ιστοχώρου και να διαγράφουμε οποιοδήποτε μήνυμα δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω κανόνες χρήσης της πύλης.