Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

Οικονομία στη χρήση ενέργειας- ΦΕ13

Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας- ΦΕ12

Φυσικό αέριο- Ένα πολύτιμο αέριο- ΦΕ9

Ορυκτοί άνθρακες- Ένα πολύτιμο στερεό- ΦΕ7

Πετρέλαιο- Από το υπέδαφος στο σπίτι μας- ΦΕ3

Πηγές ενέργειας- ΦΕ2

Μορφές ενέργειας- ΦΕ1