Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Και το πρόβλημα συνεχίζεται...


Το σχολείο μας, ένα αρκετά μεγάλο κτήριο, όχι όμως τόσο ώστε να συστεγάσει δύο σχολεία ταυτοχρόνως. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα λύνεται καθώς η αίθουσα της Έκτης τάξης ενοικιάζεται λίγα μέτρα έξω από το σχολείο. Η κατάσταση αυτή όμως γεννάει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο ονομάζεται «θόρυβος».