Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Το πείραμα του Ερατοσθένη 2017

Η εαρινή ισημερία τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 σηματοδότησε την αρχή της άνοιξης. Την ημέρα αυτή ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης και η διάρκεια της ημέρας είναι περίπου ίση με της νύχτας.
Η δράση με τίτλο: «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας να υπολογίσουν την περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές δραστηριότητες.
Η δράση διοργανώνεται και φέτος από τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) ΣερρώνΠιερίαςΛακωνίαςΛέσβου και 1ο Ηρακλείου, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ) και μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν ομάδες μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.
Η δραστηριότητα της υλοποίησης του ιστορικού πειράματος του Ερατοσθένη είναι ιδιαίτερα απλή. Με την απλότητα όμως αυτή, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι κατορθώνει να:
● οδηγεί στη διαπιστωμένη γνώση και αποδοχή της αξίας των Θετικών Επιστημών για την κατανόηση του σύμπαντος κόσμου.
● προσελκύει αβίαστα το ενδιαφέρον των μαθητών και μαγνητίζει τη σκέψη αρκετών, ώστε να προωθεί και να καλλιεργεί τη θετική στάση τους απέναντι στις Θετικές Επιστήμες.
(Κείμενο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών)
Το σχολείο μας φέτος πήρε για πρώτη φορά μέρος στο πείραμα του Ερατοσθένη μαζί με άλλα 400 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι αλήθεια ότι για τους μαθητές του Δημοτικού είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουν κάποιους όρους της Γεωμετρίας αλλά η ισχυρή θέληση πάντα οδηγεί σε θαυμαστά αποτελέσματα! Μετρήσαμε, πολλαπλασιάσαμε, διαιρέσαμε και υπολογίσαμε ότι η ακτίνα της γης είναι 6317,888 χιλιόμετρα. Βρισκόμαστε περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από την πραγματική ακτίνα!!! 
Οι  φωτογραφίες δείχνουν τις προσπάθειές μας. Καμαρώστε τους γεωμέτρες του σχολείου μας!
 
 
Στον σύνδεσμο http://www.astro.noa.gr/gr/eratosthenes/schools.html μπορείτε να δείτε τη συμμετοχή του σχολείου μας καθώς και τις ακριβείς μετρήσεις μας.

1 σχόλιο: