Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Οι τρεις παιδικοί φίλοι

Μια μικρή ιστορία με αρσενικά ουσιαστικά σε -ης

Δεν υπάρχουν σχόλια: