Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Από τις Γεωγραφικές ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση