Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο Μάρκος Μπότσαρης

Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια

Οι αγώνες του Κανάρη