Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Με αφορμή το μάθημα της Ιστορίας ετοιμάσαμε μια ομαδική εργασία με τα σημαντικότερα πρόσωπα της Αναγέννησης. Δυο πρόσωπα απ` αυτά ήταν υπεύθυνα για τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (Λούθηρος, Καλβίνος).
Μάθετε μαζί μας!!